O nás

Naša spoločnosť nadväzuje na dlhoročnú účtovnú a školiacu prax Ing. Marty Szoboszlaiovej a odzrkadľuje výrazný dopyt po profesionálnych službách v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, poradenstva a vzdelávania. 
K hlavným činnostiam spoločnosti patrí podpora podnikania formou profesionálneho účtovníctva a poradenstva.

Naše služby umožňujú klientom profitovať z nákladovo i časovo efektívnych riešení ušitých na mieru. Aj napriek relatívne krátkej pôsobnosti na regionálnom trhu, sme si vybudovali silné pracovné vzťahy s jednotlivcami aj firmami a záujem o naše služby neustále narastá. Sme schopný prispôsobiť sa individuálnym potrebám klientov a pracovať v súlade s ich časovými nárokmi. Naši klienti sa tešia flexibilnému prístupu, ktorý vychádza v ústrety ich potrebám a príjemnej atmosfére, ktorá odráža základný pilier našej firemnej kultúry v komunikácii so zákazníkmi. 

 

 

Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Poradenstvo

Svätý Peter / Hurbanovo/  Komárno / Nové Zámky